Studijní cesta Pro Silva Bohemica, Slovinsko, 13. - 15.9.2012

Program studijní cesty
13.9.2012, Lesní správa Mislinja, průvodce Mirko Cehner.
Přeměna smrkových monokultur na porosty s přírodě bližší skladbou dřevin. Odpolední část programu zaměřená na uplatňování výběrných principů v lesích rodinné farmy se neuskutečnila kvůli mimořádně nepříznivému počasí.
Fotky
14.9.2012, Novo Mesto, průvodce Dušan Roženberger, Branko Bradač a Stane Pirc.

K diskusím o přípravných dřevinách

V poslední době jsem často svědkem diskusí o údajné škodlivosti přípravných dřevin, zejména břízy, pro růst a vývoj "cílových" podsázených nebo nalétnutých dřevin včetně jedle. Následující články s tématem přípravných dřevin souvisejí, ač se to podle názvu nezdá.
Bezačinský, Hubert: Problém odumierania jedle na Slovensku z pestovateľského hľadiska

Fotky z nadlesnictwa Wisla

Nadlesnictwo Wisla sousedí na severovýchodě s naší LS Jablunkov. Podobně jako Jablunkovsko jsou i sousední oblasti Polska (a Slovenska) specifické rozpadem smrkových porostů. Ve Wisle se do řešení situace pustili skutečně velkoryse. Příkladem výrazně odlišných opatření ve srovnání s naším přístupem je masová podsadba jedlí a bukem (ročně kolem 600 tis.ks podsázených jedlí), kladný přístup k veškerým pionýrským dřevinám, prakticky vyloučení umělých holosečí, ale také snížení obmýtí u smrčin na 80 let. V porostech dosud rozpadem nezasažených hospodaří podrostním až výběrným způsobem.

PŘÍRODĚ BLÍZKÉ LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ A SOUKROMÝ VLASTNÍK LESA

Jan Duda mi připomněl článek, který je stále aktuální. Zdeněk Poleno: PŘÍRODĚ BLÍZKÉ LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ A SOUKROMÝ VLASTNÍK LESA.

Přípravné dřeviny

Po 2. sv. válce a ještě v 50. letech byly velkým problémem těžko zalesnitelné kalamitní holiny, nedostatek pracovních sil i sadebního materiálu. Pracovníci VÚLH v Opočně tenkrát věnovali mnoho pozornosti také použití přípravných dřevin na kalamitních holinách. Nabízím tři články Vladimíra Zakopala, naskenované ze starých ročníků LP. Informace jsou to natolik zajímavé, že mi snad prominete skenování z počmáraných originálů...

Syndikovat obsah

Creative Commons License
Přírodě blízké lesnictví, jejímž autorem je Milan Košulič, podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česká republika.
Vytvořeno na základě tohoto díla: www.prirozenelesy.cz

Běží na Drupalu, open-source redakčním systému