Odkazy

in

Silvarium - lesnický portál

Les jako ekosystém - studijní materiály pro posluchače LF MU v Brně

Pro Silva - stránky věnované hnutí Pro Silva v Evropě

FSC ČR, o. s. je nevládní, nezisková organizace a český zástupce mezinárodní organizace Forest Stewardship Council (FSC).

Pralesy.cz - co jsou pralesy - přírodní lesy - přírodě blízké lesy - přirozené lesy.

Arboretum Sofronka. Publikace Karla Kaňáka, jedné z nejpozoruhodnějších osobností českého lesnictví druhé poloviny 20. století

Rastislav Jakuš - blog slovenského ekologického lesníka, specialisty na problematiku smrkových ekosystémů.

Michal Wiezik - blog slovenského ekologa. Zabývá se mimo jiné výzkumem regenerace lesních ekosystémů po kalamitě v Tatrách.

Lesy České republiky, s.p. - Oficiální stránky LČR, s.p.

ÚHÚL - Lesnická a myslivecká legislativa na stránkách ÚHÚL

Evropská charta pro lov a biologickou rozmanitost - ke stažení anglická verze a zde český překlad (bez záruky)

Nakladatelství Stehlík

Povídky Jaroslava Veškrny

Hnutí DUHA

Sedmá generace - společensko-ekologický časopis

Ekonomická analýza přírodě blízkého obhospodařování lesů březen 2009 – 1.1 MB – pdf

Vliv holosečného hospodaření na půdu, vodu a biodiverzitu prosinec 2008 – 1.4 MB – pdf

Česká botanická společnost - Pracovní konference ČBS na téma „Diverzita, dynamika a management lesní vegetace" se uskutečnila v Praze ve dnech 29. - 30.11.2008. - sborník abstraktů

Management lesů v českých národních parcích - Sborník příspěvků z workshopu konaného v Krkonošském národním parku ve dnech 9. - 11. října 2008

Nízký a střední les - stránky s mnoha články a informacemi o hospodaření v nízkém a středním lese

Myslivecký informační systém zveřejňuje mimo jiné kritické komentáře k dění kolem práce na koncepci myslivosti

WebArchiv je digitální archiv „českých“ webových zdrojů, které jsou zde shromažďovány za účelem jejich dlouhodobého uchování

Karel Matějka - IDS

Creative Commons License
Přírodě blízké lesnictví, jejímž autorem je Milan Košulič, podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česká republika.
Vytvořeno na základě tohoto díla: www.prirozenelesy.cz

Běží na Drupalu, open-source redakčním systému