Pěstování jedle na lesní správě Jablunkov

Komentáře

Vlastní zkušenosti s jedlí odpozorované na Bouzovsku

Host a příznivec jedle bělokoré. Přečetl jsem si Vaši knihu Cesta k přírodě blízkému hospodářskému lesu, kde jsem se dočetl mnoho zajímavých informací, a to nejen o jedli. Jako malý kluk jsem trávil prázdniny s rodiči na chalupě blízko Bouzova. Tu a tam se vyskytuje jedle bělokorá ještě dnes, nicméně za posledních 25 let ustupuje a příčina? Rozhodně to není jejím prahistorickým stářím, nebo jak v některých publikacích píší o hynutí jedle a jejím ústupu bez bližšího vysvětlení. Ale vše zapříčinil člověk, svojím chováním a jednáním a hlavně tím, že za vším vidí jen peníze. Tak je tomu i na Bouzovsku, a není to jen jedno polesí. Tam, kde pomalu začínají růst malé několik let jedličky, okamžitě jsou zkousány a to zvěří, která je přemnožená tak, že když jdu po lese na houby, není chvíle, abych nespatřil srny, muflony, občas i jelena a k tomu i prase, kterých tu opravdu začíná přibývat, a myslivci se jen vozí auty a za svých 25 let jsem viděl pěšky myslivce jen jednou a to, ještě vypadalo, že jde do divadla na nějaké představení.Úsměvné. Už se ani nedivím, že je tu zvěř přemnožená. Asi bychom měli zase vysadit mědvedy a další predátory, protože myslivci jsou k ničemu./ a jak to tak vidím ze zpráv, střílí se myslivci mezi sebou/. Další podstatnou skupinou jsou ti, kteří se mají starat o stromy, respektive o les. Myslím, že doba ještě nedozrála k tomu, aby všichni pověření pracovníci na polesích pochopili, jak o les pečovat, bohužel, a nebo je jich velmi málo. A zase z vlastní zkušenosti, jedle se kácí v době, kdy ještě šišky jsou na stromě nevypadané a pak leží ladem na stelivu v lese, a nebo je těžká mechanizační jednostka přejede, aniž by se o to někdo staral. Tak jednoduše přicházíme o jedle, a nikoliv jejím hynutím. Další příklad, proč se nechává výstavek jedle, když skoro ve všech učebnicích, skriptech, metodikách, příručkách se píše, že nemá ráda suché prostředí, ale ráda, když má patu přistíněnou?, po několik letech je jen vidět, že pozvolna takováto jedle fakt hyne, a zase, zato může člověk, neumí naslouchat přírodě. A mnoho dalších negativních zásahů do lesů, kde se ještě vyskytuje tu a tam jedle. Tak takto ty jedle opravdu brzy nebudou. Nejlépe se opravdu jedlím daří v lesích, kde si člověk občas tu a tam vybere strom na pokácení, ale takto v moderní době tomu tak není, hlavně tam, kde ještě stále funguje holosečné hospodářství. A zase zasadíme smrky. Kalamita nekalamita.

Rád bych se dozvěděl, zda máte zkušenosti s barvou semen jedlí bělokoré, s kterými jste se setkal? bohužel zatím jsem takovou publikaci nenašel, ani ve vědecké knihovně v Olomouci.

Děkuji

můj email zdenekpknr@seznam.cz

Creative Commons License
Přírodě blízké lesnictví, jejímž autorem je Milan Košulič, podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česká republika.
Vytvořeno na základě tohoto díla: www.prirozenelesy.cz

Běží na Drupalu, open-source redakčním systému